Francis Lorry

 

Postkarte mit Autogramm 1955

VEB Volkskunstverlag Reichenbach i.V.